การนำเว็บไซต์มาใช้ให้เกิดประโยชน์

ปัจจุบันเทคโนโลยีในการพัฒนาเว็บไซต์ได้ก้าวล้ำไปมาก หากจะเทียบกับยุคการพัฒนาเว็บเพจในยุคแรก ๆ การศึกษาเพื่อเขียนโปรแกรมบนเว็บจะเป็นแบบลำดับขั้นคือ ผู้เรียนต้องศึกษาเป็นขั้นตอนว่าการพัฒนาเว็บไซต์เว็บหนึ่งต้องเรียนรู้เครื่องมือหลายชนิดด้วยกัน และใช้เวลายาวนาน อาจเป็นครึ่งปีหรือมากกว่านั้น

su (2)

แต่ในปัจจุบันไม่เป็นเช่นนั้นแล้ว ผู้ที่จะศึกษาหรือเขียนเว็บไซต์ สามารถทำได้ในเวลาอันรวดเร็ว เพราะมีเว็บแบบสำเร็จรูปให้เลือกใช้งานและมีซอร์สโค้ดให้ดาวน์โหลดมากมายซึ่งสามารถนำมาพัฒนาต่อยอดได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยปัจจุบันเทคโนโลยีในการพัฒนาเว็บสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ยุคด้วยกัน คือ

  1. Static/Web/เป็นการเขียนเว็บไซต์แบบธรรมดาที่สร้างด้วยภาษา HTML อย่างเดียวหรืออาจมีภาษาสคริปต์ทางฝั่งไคลเอนต์ (Client-Side Script) เช่น JavaScript และ VBScript ร่วมด้วย ซึ่งลักษณะของ Static Web จะมีเนื้อหาและรูปแบบคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จนกว่าจะมีการแก้ไขข้อมูลที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์
  2. Dynamic/Web/เป็นการพัฒนาต่อมาจากยุคของ Static Web มีการใช้สคริปต์ทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server-Side Script) มาช่วยในการเพิ่มความสามารถของเอกสาร HTML ในการติดต่อกับฝั่งเซิร์ฟเวอร์ โดยอาศัยการประมวลผลของเว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อทำงาน ลักษณะของ Dynamic Web คือสามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือรูปแบบของเว็บไซต์ได้เรื่อย ๆ ตามวัน ตามเวลา หรือตามที่ผู้ใช้ร้องขอ        ซึ่งเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาเว็บแบบ Dynamic Web ในช่วงแรกคือ CGI (Common Gateway Interface) ภาษาที่ใช้เขียนสคริปต์นี้เช่น C และ Perl ต่อมาได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีการทำงานคล้าย ๆ CGI เพื่อทำงานทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์หลายค่าย อาทิเช่น ASP (Microsoft), PHP (Open Source) และ JSP (Sun Microsystems)
  3. Web Services คือแอพพลิเคชั่นหรือโปรแกรมที่ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะให้บริการ โดยจะถูกเรียกใช้งานแอพพลิเคชั่นจากโปรแกรมอื่น ๆ คือ PHP, ASP, JAVA และ Python ผ่านทางหน้าเว็บ จุดประสงค์หลักของ Web Services คือการทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ต่างชนิดกัน สามารถติดต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ ถึงแม้จะใช้โปรแกรมทำงานหรือระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกัน โดยจะใช้ภาษา XML เป็นภาษากลางในการสื่อสารผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น ๆ

การพัฒนาเว็บไซต์ต้องใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือหลายแบบหลายชนิด ทั้งภาษาสคริปต์ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น ฐานข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูล และกราฟิกในการออกแบบเว็บไซต์ เป็นต้น   ในที่นี้จะกล่าวถึงเทคโนโลยีและเครื่องมือในการพัฒนาเว็บไซต์ที่เน้นเฉพาะโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ เนื่องจากเป็นที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *