การสร้างเว็บไซต์เพื่อเข้าสู่ตลาดออนไลน์

การทำเว็บไซต์ออนไลน์เพื่อขายสินค้าต้องคำนึงถึงหลายๆ อย่างต้องมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ตรงกับสินค้าตัวเองและอีกหลายๆอย่างที่จะต้องศึกษาให้เข้าใจก่อนทำเว็บไซต์เพื่อให้ได้ตลาดที่ดีและผู้บริโภคเพิ่มขึ้น

การสร้างเว็บไซต์ที่มีคุณภาพ

 1. กำหนดกลุ่มเป้าหมายของเว็บไซต์ให้ชัดเจน
 2. สร้างความได้เปรียบโดยเข้าตลาดเป็นรายแรกๆ
 3. สร้างเว็บไซต์ให้มีจุดเด่นหรือความแตกต่าง
 4. สร้างสังคมให้เกิดขึ้นในเว็บไซต์
 5. ประชาสัมพันธ์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
 6. การสร้างเอกลักษณ์ของเว็บไซต์

วิธีการสร้างเอกลักษณ์ของเว็บไซต์

 1. การวางแนวคิดของเว็บไซต์
 2. ลักษณะการออกแบบเว็บไซต์
 3. สไตล์การเขียนเว็บไซต์
 4. มีความสอดคล้องกับแบรนด์สินค้า

Segmentation

องค์ประกอบการตลาดแบบใหม่ แบ่งเป็น 6

 1. ผลิตภัณฑ์  (Product)
  แบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท

  – สินค้าที่สามารถจับต้องได้ (Physical Goods)
  – สินค้าดิจิตอล (Digital Goods)
  – ธุรกิจบริการ (Services)

 2. ราคา  (Price)
  ปัจจัยในการตั้งราคา

  – ต้องคำนึงถึงราคาตลาดเป็นหลัก
  – การคิดเผื่อราคาค่าขนส่ง
  – สินค้าราคาถูกอาจจะขายไม่ได้เสมอไป
  – เน้นเรื่องความสะดวกในการสั่งซื้อ
  – สินค้าที่มีราคาถูกเกินไปอาจขายแบบรวมแพ็ก

 3. ช่องทางการจัดจำหน่าย  (Place)
  ปัจจัยในการพิจารณา

  – ต้องใช้งานง่าย
  – เข้าเว็บไซต์หรือดาวน์โหลดเร็ว
  – ข้อมูลที่ชัดเจนน่าสนใจ
  – ความปลอดภัยของข้อมูล

 4. การส่งเสริมการขาย  (Promotion)
  การเตรียมความพร้อมก่อนประชาสัมพันธ์

  – ต้องมีข้อมูลต่างๆ พร้อมและสมบูรณ์
  – สร้างจุดเด่นของเว็บไซต์เพื่อจดจำง่าย
  – สร้างบรรยากาศความคึกคัก โดยให้ลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรม
  – พิจารณากลุ่มเป้าหมาย และงบประมาณ

 5. การรักษาความเป็นส่วนตัว  (Privacy)
  ผู้ประกอบการควรกำหนดนโยบาย เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับ

  – ที่อยู่
  – หมายเลขโทรศัพท์
  – หมายเลขบัตรเครดิต

 6. การให้บริการส่วนบุคคล  (Personalization)
  ควรเป็นลักษณะการบริการแบบโต้ตอบร่วมกัน (Interactive) ระหว่างผู้ประกอบการกับลูกค้าแบบเจาะจงบุคคล เรียกว่า การตลาดแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One to One Marketing) เพื่อ

  – นำเสนอสิ่งที่ตรงใจลูกค้า
  – อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า
  – สร้างความเป็นกันเองและความประทับใจ

 

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *