คุณลักษณะของสังคมสารสนเทศ

 คุณลักษณะของสังคมสารสนเทศสังคมสารสนเทศมีลักษณะที่สำคัญดังนี้

 • เป็นสังคมที่มีการใช้สารสนเทศที่บันทึกอยู่บนสื่อที่เป็นเอกสาร สิ่งพิมพ์ และไม่ตีพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เสียงภาพ
 • เป็นสังคมที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือ IT เพื่อการได้มา จัดเก็บ ประมวลผล สืบค้นและเผยแพร่สารสนเทศให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้อย่างรวดเร็วถูกต้องและทันเวลา
 • เป็นสังคมที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ที่มีไมโครโพรเซสเซอร์เป็นตัวควบคุมการทำงาน เครื่องอำนวยความสะดวกในบ้านและในสำนักงานรับทำเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาไมโครเวฟ เครื่องซักผ้า เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์กันขโมย ระบบควบคุมไฟฟ้า เป็นต้น
 • เป็นสังคมที่ผู้ใช้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ด้วยตนเองทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมอันนำมาซึ่งการเพิ่มผลผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบการด้านต่างๆ

ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลกระทบทางบวก

 • ช่วยส่งเสริมความสะดวกสบายของมนุษย์
 • ช่วยทำให้การผลิตในอุตสาหกรรมดีขึ้น
 • ช่วยส่งเสริมให้เกิดการค้นคว้าวิจัยสิ่งใหม่
 • ช่วยส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น
 • ช่วยส่งเสริมสติปัญญาของมนุษย์
 • เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง
 • ช่วยให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน
 • ช่วยส่งเสริมประชาธิปไตย

ผลกระทบทางลบ

 • ทำให้เกิดอาชญากรรม
 • ทำให้ความสัมพันธ์ของมนุษย์เสื่อมถอย
 • ทำให้เกิดความวิตกกังวล
 • ทำให้เกิดความเสี่ยงภัยทางด้านธุรกิจ
 • ทำให้การพัฒนาอาวุธมีอำนาจทำลายสูงมากขึ้น
 • ทำให้เกิดการแพร่วัฒนธรรมและกระจายข่าวสารที่ไม่เหมาะสมอย่างรวดเร็ว

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *