สร้างกลยุทธ์การออกแบบเว็บไซต์

สร้างแนวทางให้ผู้ใช้ได้รับข้อความที่จะสื่อ

เมื่อคุณเข้าใจถึงสิ่งที่ต้องการนำเสนอในเว็บไซต์และผู้ที่จะเข้ามาใช้บริการแล้ว  ขั้นตอนต่อไปคือสร้างกลยุทธ์สำหรับใช้ในการออกแบบที่สื่อความหมาย และในการนำเสนอเนื้อหาต่อผู้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้จะได้รับข้อความที่คุณต้องการสื่อ และตอบสนองต่อสิ่งที่ได้รับตามเป้าหมายของคุณ  ตัวอย่างเช่น  ถ้าคุณต้องการยกระดับสินค้าของคุณให้ได้เปรียบในการแข่งขัน  กลยุทธ์ที่ใช้จะต้องทำให้ผู้ที่เข้ามาใช้บริการรู้สึกว่า  สินค้าของคุณมีคุณภาพที่ทัดเทียมหรือดีกว่าสินค้าคู่แข่ง

แนวทางเหล่านี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ต้องการจะสื่อและความต้องการของผู้ใช้  เช่นการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อแสดงถึงความเป็นผู้นำทางเทคโนโลยี หรือการแสดงถึงรายละเอียดการทำงานของสินค้าและประโยชน์ที่จะได้รับ  เพื่อสร้างความรู้สึกมั่นใจในตัวสินค้าสำหรับเว็บที่ให้บริการข้อมูลก็ควรจะสร้างแนวทางที่จะทำให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

สร้างกลยุทธ์การออกแบบเว็บไซต์

ประยุกต์เนื้อหาจากสื่ออื่น  (Repurposed  Content)

ในบางครั้ง  เนื้อหาหรือข้อความที่คุณต้องการสื่อไปยังผู้ใช้นั้นอาจเป็นเนื้อหาเดียวกับที่คุณมีอยู่แล้วในสื่อชนิดอื่น  เช่น  สิ่งพิมพ์ , วิทยุ , ซีดีรอม หรือทีวี  ดังนั้นคุณเพียงแต่นำเนื้อหาเหล่านี้มาจัดรูปแบบให้เหมาะสมกับสื่ออินเทอร์เน็ต   ก็จะได้เนื้อหาบางส่วนของเว็บไซต์แล้ว

ในขั้นนี้  ต้องระวังว่าไม่ใช่เพียงแต่เอาเนื้อหาจากสิ่งพิมพ์และโบรชัวร์ทั้งหมดมาใส่รวมไว้ในเว็บไซต์  มิฉะนั้นเว็บไซต์คุณก็จะกลายเป็นเพียงรูปแบบหนึ่งของโบรชัวร์เท่านั้น  หรือที่เรียกกันว่าเป็น  brochureware  แต่เนื่องจากเว็บไซต์เป็นสื่อที่ทำประโยชน์ได้มากกว่านั้น  คุณจำเป็นต้องปรับปรุงเนื้อหาที่ได้จากสื่ออื่นให้เหมาะสมกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของเว็บไซต์  เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประโยชน์สูงสุด

เนื้อหาเสริมคุณค่า  (Value  Added  Content)

นอกจากเนื้อหาหลักโดยทั่วไปแล้ว   เว็บไซต์ยังมีเนื้อหาอีกชนิดหนึ่งที่ควรพิจารณานำมาใช้เพิ่มเติม  คือเนื้อหาที่จะเพิ่มคุณค่าให้กับเว็บ เนื่องจากคุณไม่สามารถควบคุมให้ผู้ใช้อยู่เฉพาะในเว็บคุณได้  พวกเขาสามารถคลิกเพื่อไปยังเว็บอื่นได้ทุกเวลา   ดังนั้นจึงควรออกแบบเนื้อหาเพิ่มเติมที่จะดึงดูดให้ผู้ใช้อยู่ในเว็บให้นานที่สุด  และยังกลับมาใช้บริการอยู่เสมอ   โดยคุณอาจปรับเปลี่ยนข้อมูลใหม่ทุกวันหรือทุกสัปดาห์,  จัดหาข้อมูลเสริมที่เป็นประโยชน์,  รวบรวมเครื่องมือหรือโปรแกรมที่ผู้ใช้จะนำไปใช้ได้ ,  ออกแบบเว็บอย่างสวยงาม  ,  คิดค้นเกมส์เพื่อสร้างความสนุก , รวบรวมของฟรีที่ให้ดาวน์โหลดไปใช้ได้  หรือจัดทำลิงค์ไปยังเว็บอื่นที่น่าสนใจ  สิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างสีสันและดึงดูดใจผู้ใช้ให้อยากเข้ามาใช้บริการในเว็บคุณอยู่เสมอ

เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

แม้ว่าเทคโนโลยีที่เป็นภาพเคลื่อนไหว , เสียง , วิดีโอ หรือภาพกราฟิก  จะมีส่วนช่วยดึงดูดความสนใจจากผู้ใช้ได้  แต่เทคโนโลยีบางอย่างต้องอาศัยเครื่องคอมพิวเตอร์คุณภาพสูง  และต้องติดตั้งโปรแกรมเสริมหรือปลั๊กอินเพิ่มเติม  ซึ่งอาจสร้างปัญหาให้กับผู้ใช้บางกลุ่ม  ที่ไม่มีความพร้อมของอุปกรณ์ได้  ดังนั้นคุณควรเลือกใช้เฉพาะเทคโนโลยีที่สามารถจะสื่อข้อความถึงผู้ใช้ส่วนใหญ่ได้

ปัจจัยสำคัญในการเลือกใช้เทคโนโลยีก็คือลักษณะของสินค้าและตัวผู้ใช้  ถ้าสินค้าของคุณเป็นสินค้าประเภทไฮเทค  และผู้ใช้เองก็มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย  จึงเป็นการเหมาะสมที่จะนำเทคโนโลยีชั้นสูงมาใช้  เพื่อเป็นสิ่งดึงดูดใจของผู้ใช้เหล่านั้น  ส่วนในอีกด้านหนึ่ง  ถ้าสินค้าหรือบริการของคุณเหมาะกับกลุ่มผู้ใช้โดยทั่วไป  การใช้เทคโนโลยีล่าสุดก็อาจจะปิดกั้นผู้ใช้ส่วนใหญ่ที่ไม่มีอุปกรณ์ตามที่ระบบต้องการ

อย่างไรก็ดี  โปรดเข้าใจว่าเทคโนโลยีไม่ใช่เนื้อหา  เมื่อคุณต้องการจะสร้างเนื้อหาเพิ่มเติมให้กับเว็บ  คุณอาจคิดว่าการนำเทคโนโลยีล้ำหน้ามาใช้จะช่วยสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้  แต่ต้องระวังไม่ให้สิ่งเหล่านั้นทำให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้ยากขึ้น และต้องแน่ใจว่าส่วนประกอบเสริมที่สร้างขึ้นจะไม่รบกวนหรือขัดขวางเป้าหมายของเว็บไซต์  โดยทั่วไปแล้ว  การใช้เทคโนโลยีมากเกินไปมักจะสร้างปัญหาได้ง่ายกว่าการใช้เทคโนโลยีที่น้อยเกินไป

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *