การออกแบบจึงสำคัญที่สุดในการทำเว็บไซต์
การตลาดบนเว็บ
เว็บไซต์ไม่ใช่ใครๆ ก็จะออกแบบได้ ก่อนผู้ออกแบบจะออกแบบส่วนใหญ่ก็ศึกษาข้อมูลเป็นอย่างดีทั้งนั้น