การทำการตลาดบนเว็บไซต์
การตลาดบนเว็บ
เข้าใจให้ได้ว่าลูกค้าต้องการอะไร ในการที่เราจะทำการตลาดของเว็บไซต์นั้น สิ่งแรดคือคุณต้องเข้าใจให้ถ่องแท้ก่อนว่าผู้เล่นเว
ทำการตลาดให้กับเว็บไซต์
การตลาดบนเว็บ
ในทุกๆ วันเว็บไซต์ใหม่จำนวนเป็นพันๆ เกิดขึ้น และเมื่อเว็บไซต์เริ่มหนาแน่ขึ้น การที่จำทำให้ผู้ใช้จดจำได้ก็ยากขึ้นด้วย ส่ว