สาเหตุที่ทำให้ทำธุรกิจไม่ประสบความสำเร็จ
การตลาดบนเว็บ
ความสำเร็จ  แน่นอนว่าการทำธุรกิจจะต้องมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นตามมาทีหลังได้ เช่น การเลือกทำเลที่ไม่เหมาะสม
ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องเงิน
การตลาดบนเว็บ
เหตุผลที่ดีสำหรับการเข้าไปอยู่บนกลุ่มบนสุด 20 เปอร์เซ็นต์ ต่อมาจึงค่อยขยับขึ้นไปอยู่ในกลุ่มบนสุด 4 เปอร์เซ็นต์ ในภายหลัง